2. FEB informacje

2 forum employer branding (c) KALITERO PRJuż 11 października 2012 roku w Warszawie odbędzie się 2. Forum Employer Branding. Będziemy dyskutować na temat komunikacji wewnętrznej oraz budowania wizerunku pracodawców w trudnych czasach – tj. w czasie zwolnień grupowych, zmian kultury organizacyjnej i rozwiązywania konfliktów w firmie. Program spotkania przewiduje 8 wystąpień oraz debatę z udziałem uczestników i prelegentów. W czasie Forum przedstawimy wyniki 2 badań na temat postrzegania pracodawców przygotowane przez Akademię Kalitero i Press-Service Monitoring Mediów oraz badania Brand24.pl.

W czasie Forum wysłuchamy 8 prelekcji przygotowanych przez przedstawicieli firm: ArchitekciKariery.pl; Brand24.pl; ET Logistik; Grupa Żywiec, Instytutu Analiz im. Karola Gaussa i Adeptii Centrum Rozwoju Biznesu,  Akademii Kalitero; Raczkowski i Wspólnicy, Skanska CDE.

Tematy, które poruszymy w trakcie Forum:

Kto powinien   uczestniczyć w Forum:

  •   Jak rozwiązywać konflikty w firmie
  •   Jak zmieniać kulturę organizacyjną
  •   Jak przekazywać negatywne informacje zwrotne   innym, także swoim przełożonym
  •   Jak budować prawdziwy dialog pracowników z   kadrą zarządzającą
  •   Jak przygotować się na wypadek zwolnień   grupowych w firmie
  •   Jak budować przewagę konkurencyjną pracodawców  w trakcie kryzysu
  • Dyrektorzy HR
  • Dyrektorzy działów PR odpowiedzialni za komunikację wewnętrzną
  • Pracownicy, którzy opracowują i realizują programy dotyczące zarządzania zmianą
  • Konsultanci, którzy biorą udział w tworzeniu programów employer brandingowych

Program Forum

 Miejsce: Centrum Zielna, Warszawa ul. Zielna 37

09.00-10.00    rejestracja i poranna kawa

10.00-10.05    powitanie

Blok 1. Postrzeganie pracodawców w 2012 roku  

 10.05.-10.30   Postrzeganie wybranych pracodawców w 2012 roku – wyniki badań prasowych  – Julita Dąbrowska z Akademii Kalitero i Press-Service Monitoring Mediów

10.30-10.50.   Co piszą internauci o pracodawcach?  – Mikołaj Winkiel z firmy Brand24.pl

10.50-11.20     Zarządzanie godnościowe – Dariusz Ambroziak z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa oraz Mieszko Maj z Adeptia Centrum Rozwoju Biznesu

Blok 2. Polska praktyka – jak pracodawcy powinni zachowywać się w trudnych  sytuacjach

 11.20.-12.00   Dialog w Grupie Żywiec – Magdalena Brzezińska i Jarosław Hermann z Grupy Żywiec

12.00-12.40    Zmiany w ET Logistik – Paulina Błaszkowska i Grażyna Kaim z firmy ET Logistik

12.40-13.20    Budowanie organizacji wspierającej i wspieranej przez koncept  „informacji zwrotnej” – Katarzyna Olczak z firmy Skanska CDE

13.20-14.00    lunch

14.00-14.40    Redukowanie poziomu zatrudnienia w przygotowaniu do nadchodzącego okresu dekoniunktury – Sławomir Paruch z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

14.40-15.20    Budowanie przewagi konkurencyjnej pracodawcy w trudnych czasach – Natalia Lewandowska z serwisu Architekci Kariery.pl

15.20.-16.30   debata przy popołudniowej kawie – Jak pracodawcy powinni zachowywać się w trudnych czasach – moderator Sabina Siwy, miesięcznik Personel Plus

ok. 16.30/17.00        zakończenie i podsumowanie debaty

Przedstawiamy Państwu sylwetki naszych prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w czasie najbliższego 2. Forum Employer Branding:

Dariusz Ambroziak, Partner Zarządzający Instytut Analiz im. Karola Gaussa

Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług doradczych jak i szkoleniowych. Specjalizuje się w diagnozie organizacyjnej, metodologii badawczej oraz prowadzeniu analiz statystycznych. W Instytucie odpowiada za współpracę z kluczowymi Klientami oraz bezpośredni nadzór nad realizacją projektów doradczych. Rozwija biznesowo i naukowo koncepcję Zarządzania Godnościowego.  W biznesie jest zwolennikiem podejścia Evidence Based Management  (EBM), czyli zarządzania opartego na dowodach.  Psycholog organizacji. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (mgr).

Mieszko Maj, Adeptia Centrum Rozwoju Biznesu

Posiada wieloletnie doświadczenie w  szkoleniach i doradztwie. Specjalizuje się we  wdrażaniu koncepcji przywództwa w organizacjach, zarządza projektami szkoleniowymi dla kadry menedżerskiej, w których również uczestniczy jako trener.  W Adeptia Centrum Rozwoju Biznesu odpowiada za kontakt z kluczowymi klientami. Rozwija biznesowo i naukowo koncepcję Zarządzania Godnościowego. Jest inicjatorem i współautorem raportu: „Anomia pracownicza w Polsce 2012 – skala oszustw i kradzieży w firmach”. Psycholog biznesu. Absolwent STABI na Instytucie Zarządzania Godnościowego oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (mgr).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  –

Paulina Błaszkowska, Dyrektor ds. Personalnych, ET Logistik

Pełni funkcję Dyrektora ds. Personalnych w grupie ET (wcześniej M&M) od 2007 r., z branżą TSL związana od 2004 r. Jest odpowiedzialna za kreowanie i realizację strategii personalnej spółek ET.  Posiada doświadczenie w projektowaniu rozwiązań z różnych dziedzin HR, w tym outsourcingu kadrowo – płacowego, ocen okresowych, pozyskiwania pracowników, szkoleń.  Nadzorowała  procesy restrukturyzacji obejmujące, między innymi, przejęcia zakładów pracy. W pracy zawodowej przypisuje istotne znaczenie dostosowywaniu funkcji działu HR do potrzeb biznesu oraz identyfikowaniu roli mechanizmów komunikacji nieformalnej w organizacji. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Współpracuje na stałe z portalem Pracujwlogistyce.pl, w którym publikuje artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi w branży TSL.

Grażyna Kaim, Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Pracowników, ET Logistik

Z wykształcenia filolog, ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz podyplomowe studia z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad pięciu lat jej doświadczenie zawodowe związane jest z zasobami ludzkimi oraz z prowadzeniem projektów w tym obszarze. Kierowała projektem otwarcia przedstawicielstwa jednej z polskich firm w Chinach i koordynowała dalszą współpracę pomiędzy chińskimi i polskimi pracownikami, prowadziła m.in. rekrutacje do zespołów operacyjnych wchodzącej w 2010 roku na rynek  firmy Polskie e-Płatności oraz wprowadzała i monitorowała ZFŚS. Obecnie pracuje w branży TSL w firmie ET Logistik, gdzie prowadzi projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie oraz współuczestniczy w procesach restrukturyzacji. Szczególnie interesują ją aspekty związane z potencjałem i motywacją pracowników, a także możliwości i ograniczenia warunkujące tworzenie trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych.

ET Logistik Sp. z o.o. jest neutralnym operatorem, który realizuje usługi logistyczne oraz usługi dystrybucji ładunków drobnicowych i całopojazdowych dążąc do zapewnienia swym   krajowym i zagranicznym klientom oraz partnerom najwyższego poziomu jakości tych usług. Przy planowaniu i wdrażaniu nowych projektów oraz przy modyfikowaniu realizowanych projektów w ET Logistik Sp. z o.o. dąży się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju działalności. Ochrona środowiska naturalnego i tworzenie przyjaznych człowiekowi miejsc pracy stanowi ważny aspekt działania, uwzględniany przy podejmowaniu decyzji strategicznych  i operacyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania relacjami z otoczeniem.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Magdalena Brzezińska, Kierownik ds. Komunikacji Wewnętrznej, Grupa Żywiec

Magdalena Brzezińska jest związana z branżą PR od ponad 10 lat. Jest autorką wielu skutecznych strategii i programów PR oraz komunikacji wewnętrznej dla firm z sektora finansowego, transportowego, energetycznego i FMCG. Realizowane przez nią kampanie skierowane do pracowników zostały dwukrotnie wyróżnione nagrodą Złotego Spinacza w 2009 i 2010 r. w konkursie organizowanym przez Związek Firm Public Relations. W Grupie Żywiec Magdalena odpowiada za kreowanie i realizację strategii komunikacji wewnętrznej we wszystkich spółkach. Wcześniej pracowała w jednej z najlepszych agencji PR – Euro RSCG Sensors – gdzie przez kilka lat kierowała działem specjalizującym się w komunikacji korporacyjnej, CSR i employer branding. Prowadziła również szkolenia z zakresu komunikacji korporacyjnej m.in. we współpracy z Institute for International Research oraz Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową.  Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jarosław Herrmann, Kierownik ds. Odpowiedzialności Społecznej Grupy Żywiec

Kieruje pracami zespołu CSR. Do jego zadań należy, między innymi, opracowanie oraz realizacja strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec i Heinekena „Brewing a Better Future”. Wcześniej, od 2007 roku, pracował w agencji Profile, kierując projektem „Szkoła bez przemocy”. Przygotowywał strategię i kierował realizacją projektu, odpowiadał za komunikację z mediami, parterami merytorycznymi i społecznymi akcji, koordynował badania społeczne, przygotowania publikacji i realizację eventów. Przedtem pracował jako account manager w agencji BrandCare, gdzie odpowiadał za kontakty z klientem i koordynował prace nad kluczowymi projektami prowadzonych przez agencję. Jest absolwentem filozofii.

Grupa Żywiec jest jednym z największych producentów piwa w Polsce oraz częścią Grupy Heineken. Rocznie sprzedaje pow. 10 mln hl piwa warzonego w pięciu browarach w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. Najważniejsze marki Spółki to Heineken, Żywiec, Warka, Tatra, Specjal, Strong i Leżajsk. Marką flagową jest Żywiec – jedno z największych piw eksportowych w Polsce, sprzedawane za granicą od ponad stu lat, obecnie w ponad 40 krajach świata. Ważną część portfolio Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie (Polska centralna), Leżajsk (południowo-wschodnia) i Specjal (północna). Firma prowadzi również dystrybucję zagranicznych piw specjalnych (Desperados, Paulaner, Murphy’s, Guinness i Kilkenny) oraz polskich piw specjalnych (Kaper, Żywiec Porter, Warka Radler). Grupa Żywiec S.A. jest największym pracodawcą w branży i zatrudnia ponad 5000 osób. Jest również jedyną spółką spośród największych producentów piwa notowaną na GPW w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r. Obecnie Grupa Żywiec posiada najbardziej zróżnicowaną ofertą na polskim rynku piwa, udostępniając poprzez sieć ponad 50 oddziałów i 800 przedstawicieli w całej Polsce ponad 30 różnych piw kilkudziesięciu tysiącom partnerów biznesowych.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Julita Dąbrowska, Akademia Kalitero

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie SGH) w Warszawie. Obecnie studentka studiów podyplomowych „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez 8 lat pracowała dla największych międzynarodowych korporacji takich jak: Unilever, Schwarzkopf, Coca-Cola i Seagram. Przebrnęła przez wszystkie szczeble organizacyjne od kierownika produktu (ang: product manager) do dyrektora ds. marketingu (ang: marketing manager). Od 1999 roku prowadzi własną agencję PR – Kalitero, a od 2000 roku jest trenerem i autorką ponad 30 programów szkoleniowych w Akademii Kalitero. W 6-tygodniowym kursie „Wstęp do zagadnień Public Relations”, prowadzonych od stycznia 2001 roku uczestniczyło już ponad 250 osób.  Ponadto przygotowywała i przeprowadziła szkolenia zamknięte na temat procesu komunikacji dla takich firm i instytucji jak: Narodowy Bank Polski, Sąd Okręgowy w Warszawie, Polski Czerwony Krzyż, Colgate-Palmolive, Coty Polska i inni. Od 2007 roku prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstw, jednostek centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, gmin, izb skarbowych i uczelni wyższych. Przez 2,5 roku (od 10.2009 do 02.2011) Doradca ds. PR w IJHARS. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w latach 2006-2009.Wykladowca w Wyższej Szkole Promocji – „Ewaluacja PR”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Natalia Lewandowska, Dyrektor Projektów w architekcikariery.pl

Od ponad 10 lat realizuje projekty mające na celu rozwój organizacji i jej pracowników – jako coach kariery, asesor, trener, konsultant oraz dyrektor personalny w branży IT. Specjalizuje się w innowacyjnych projektach rozwojowych, szczególnym obszarem zainteresowań jest rynek pracy, rozwój organizacji oraz rozwój zawodowy menedżerów i pracowników. Realizowała projekty doradcze oraz szkoleniowe m.in. dla: ABB, Allianz, Alstom, ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe, Bank BPH, Carrefour, Commercial Union, EC Wybrzeże, Grupa Kapitałowa Lotos S.A., Medicover, INFOSYS, JTI, Nordea, Pipelife, PLL LOT, Polkomtel, Polpharma, Polskie Linie Kolejowe, Schenker, Sanofi –Synthelabo, Telekomunikacja Polska.

Architekci Kariery Sp. z o.o.

Jesteśmy pierwszym i największym w Polsce serwisem oferującym kompleksowe doradztwo w karierze dla klientów indywidualnych oraz usługi doradcze, szkoleniowe i outplacementowe dla klientów biznesowych. Współpracujemy z tymi, którzy chcą aktywnie budować osobistą markę na rynku oraz skutecznie zarządzać swoją karierą. Zespół doradców i konsultantów posiada wieloletnie doświadczenie w branży HR – są to dyrektorzy personalni, konsultanci, trenerzy, rekruterzy oraz coachowie.  Jesteśmy częścią Grupy Pracuj Solutions, nasza siedziba mieści się w Gdańsku, a oddziały są rozmieszczone w największych miastach całego kraju. Współpracujemy z ponad stoma Agencjami Doradztwa Personalnego, dzięki czemu na bieżąco śledzimy rynek pracy. Od ponad sześciu lat z naszych usług skorzystało 13 tysięcy Klientów.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Katarzyna Olczak, Dyrektor Personalny, Skanska Commercial Development Europe

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w tym szczególnie w podnoszeniu efektywności organizacji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu talentami, budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem pracodawcy. Przez wiele lat pracowała w międzynarodowych firmach doradztwa personalnego prowadząc projekty dla firm aktywnych w obszarze przemysłowym w tym budowlanym, zaawansowanych technologii  i usług profesjonalnych w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Jako Kierownik ds. Rekrutacji Grupy Saint-Gobain w Polsce, stworzyła grupowe standardy i procesy w zakresie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej (mobility) i współpracy z uczelniami. Dziś odpowiada za HR w Skanska CDE w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i Rumunii. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

SKANSKA  CDE

Skanska CDE prowadzi działalność deweloperską oferując wysokiej jakości biura najbardziej wymagającym klientom w Polsce, w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. W  swoich obiektach oferuje ekonomiczne, konkurencyjne i przyjazne rozwiązania technologiczne, zgodne z międzynarodowymi standardami. Wyróżnia nas bezkompromisowy nacisk na jakość, zadowolenie klienta i różnorodny, zróżnicowany zespół profesjonalistów skupionych wokół wspólnego celu. Skanska CDE jest częścią grupy SKANSKA , jednej z największych firm budowlanych na świecie, która w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie zatrudnia ponad 54 tys. Pracowników. W tym roku Skanska obchodzi 125. rocznicę działalności na rynku.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sławomir Paruch, Radca Prawny, Kancelaria Raczkowski i Wspólnicy

Specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zwolnień pracowników, w tym grupowych. Podczas swojej blisko 15-letniej praktyki w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, gdzie pełnił funkcję partnera kierującego departamentem prawa pracy, zdobył wszechstronne doświadczenia transakcyjne, obejmujące przejście zakładów pracy. Dysponuje bogatym doświadczeniem w sprawach sądowych dot. mobbingu, dyskryminacji oraz nadgodzin. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania i premiowania pracowników. Jest radcą prawnym, członkiem European Employment Lawyers Association, International Bar Association i Stowarzyszenia Prawa Pracy. Regularnie publikuje w prasie, w tym w dzienniku „Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita”. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy. Od 01.08.2012 Senior Counsel w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Raczkowski i Wspólnicy to niszowa kancelaria prawnicza wyspecjalizowana w prawie pracy. Skupia grono prawników z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze pracowniczoprawnej międzynarodowych koncernów i wielkich polskich spółek. Ambicją Kancelarii jest tworzenie miejsca gdzie pracodawcy znajdą bezpieczną i wyważoną poradę prawną na najwyższym poziomie merytorycznym we wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Wiele lat pracy dla profesjonalistów w tej dziedzinie, nauczyło prawników Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy łączyć ekspertyzę prawną z potrzebami miękkiego HR. Kancelaria jest członkiem Ius Laboris – stowarzyszenia zrzeszającego kancelarie prawnicze o podobnym profilu w kilkudziesięciu najważniejszych jurysdykcjach. Jest to największe istniejące obecnie stowarzyszenie kancelarii specjalizujących się w tej niszowej dziedzinie praktyki prawniczej. Zespół kancelarii jest od lat wymieniany jako lider w swojej dziedzinie przez wszystkie najważniejsze publikacje. Legal 500 określił Bartłomieja Raczkowskiego mianem „guru” prawa pracy w Polsce i „jednego z najlepszych procesualistów w Polsce.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sabina Siwy, Zastępca redaktora naczelnego magazynu Personel Plus oraz wydawca on-linowego Serwisu HR w Wolters Kluwer Polska

Brała udział w licznych debatach poświęconych tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno jako ekspert jak i prowadzący. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu negocjacji, mediacji, ADR oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu. Magazyn co miesiąc trafia na biurka osób odpowiedzialnych za strategię i planowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w największych korporacjach w Polsce.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mikołaj Winkiel, Brand24.pl

Od czterech lat związany z marketingiem internetowym i Social Media. Analityk, bloger,  fan mediów społecznościowych, Internetu i technologii mobilnych. Pracował m.in.:  w Grupie Heureka i Facebook NOW. Obecnie w Brand24 pracuje jako Account Manager i analityk oraz szkoli z zakresu podstaw działań w Social Media.

Brand24.pl to efektywna metoda monitorowania tego, co o danej marce, produkcie mówi się w Internecie. To również narzędzie do pomiaru natężenia szumu (buzz), który pojawia się wokół wybranej marki, produktu lub słowa kluczowego. Serwis zapewnia pełne archiwum tego co o danym produkcie lub marce mówiło i mówi się w sieci.

Partnerami Forum są:

 jest nie tylko narzędziem do zamieszczania i wyszukiwania ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, ale przede wszystkim ma ułatwiać kontakt pomiędzy pracodawcą a poszukującymi pracy w logistyce począwszy od stażu i praktyk, aktywizować środowisko TSL do dyskusji o obecnych problemach dotyczących zarządzania kadrami , dostarczać bieżącej informacji dotyczącej polityki personalnej, wydarzeń i rozwoju rynku pracy w logistyce, promować dobre pomysły i wspierać programy rozwoju kariery i miejsc pracy. http://pracujwlogistyce.pl

jest neutralnym operatorem, który realizuje usługi logistyczne oraz usługi dystrybucji ładunków drobnicowych i całopojazdowych dążąc do zapewnienia swym  krajowym i zagranicznym klientom oraz partnerom najwyższego poziomu jakości tych usług. Przy planowaniu i wdrażaniu nowych projektów oraz przy modyfikowaniu realizowanych projektów w ET Logistik Sp. z o.o. dąży się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju działalności. Ochrona środowiska naturalnego i tworzenie przyjaznych człowiekowi miejsc pracy stanowi ważny aspekt działania, uwzględniany przy podejmowaniu decyzji strategicznych  i operacyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania relacjami z otoczeniem. http://etlogistik.com

to efektywna metoda monitorowania tego, co o danej marce, produkcie mówi się w Internecie.  To również narzędzie do pomiaru nateżenia szumu (buzz), który pojawia się wokół wybranej marki, produktu lub słowa kluczowego. Serwis zapewnia pełne archiwum tego co o danym produkcie lub marce mówiło i mówi się w sieci. http://brand24.pl

to niszowa kancelaria prawnicza wyspecjalizowana w prawie pracy. Skupia grono prawników z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze pracowniczoprawnej międzynarodowych koncernów i wielkich polskich spółek. Ambicją Kancelarii jest tworzenie miejsca gdzie pracodawcy znajdą bezpieczną i wyważoną poradę prawną na najwyższym poziomie merytorycznym we wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Wiele lat pracy dla profesjonalistów w tej dziedzinie, nauczyło prawników Kancelarii łączyć ekspertyzę prawną z potrzebami miękkiego HR. Kancelaria jest członkiem Ius Laboris – stowarzyszenia zrzeszającego kancelarie prawnicze o podobnym profilu w kilkudziesięciu najważniejszych jurysdykcjach. Jest to największe istniejące obecnie stowarzyszenie kancelarii specjalizujących się w tej niszowej dziedzinie praktyki prawniczej. Zespół kancelarii jest od lat wymieniany jako lider w swojej dziedzinie przez wszystkie najważniejsze publikacje. Legal 500 określił Bartłomieja Raczkowskiego mianem „guru” prawa pracy w Polsce i „jednego z najlepszych procesualistów w Polsce.” http://raczkowski.eu

 powstał z myślą o wszystkich, którzy swoje zawodowe życie związali z branżą rekrutacyjną oraz szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dotychczas brakowało na rynku tytułu, który w przejrzysty sposób przedstawiałby codzienną pracę ekspertów z branży oraz proponował rozwiązania, jakie mogą im ją ułatwić. Magazyn Rekruter oferuje im te możliwości dostarczając porcję wiedzy oraz platformę wymiany myśli. Będąc głosem rynku rekrutacyjnego, Magazyn pozostaje bezpłatny, a przez to dostępny dla każdego, w dowolnym miejscu i czasie. http://magazynrekruter.pl

Istnieje na rynku od 1969 roku. Jest dokumentalistyczną agencją informacyjną świadczącą usługi precyzyjnego wyszukiwania i wyboru informacji medialnych z wcześniej rozpowszechnionych publikacji. Wyniki kompleksowego monitoringu mediów przedstawia Klientom w postaci autorskich serwisów informacyjnych. Przygotowuje specjalistyczne analizy i raporty podsumowujące zebrane materiały, edukuje rynek, wybierając indywidualne podejście do Klienta i jego potrzeb. http://press-service.com.pl

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu.  Magazyn co miesiąc trafia na biurka osób odpowiedzialnych za strategię i planowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w największych korporacjach w Polsce. link

to miesięcznik publikujący wysokospecjalistyczne treści, potrzebne menedżerom różnych branż, tworzone przez najwyższej półki fachowców z Polski i świata. Dzięki współpracy z uczelniami i zagranicznymi mediami, instytucjami lokalnymi i regionalnymi mamy dostęp do wiedzy na temat globalnych trendów, analiz sektorowych, diagnoz/prognoz krótko-, średnio-, i długoterminowych, a więc najbardziej potrzebnych informacji w świecie biznesu. Profesjonalny zespół redaktorów i dziennikarzy tworzy również unikatowe treści dotyczące praktyki zarządczej z zakresu finansów, prawa, HR, PR, marketingu, IT, sprzedaży, logistyki, etc. Na koniec pokazujemy ludzi sukcesu, bo nic nie dzieje się samo. Ludzie tworzą koncepcje, ludzie wcielają je w życie, ludzie ponoszą skutki swoich i innych działań. My promujemy najlepszych.

Jesteśmy pierwszym i największym w Polsce serwisem oferującym kompleksowe doradztwo w karierze dla klientów indywidualnych oraz usługi doradcze, szkoleniowe i outplacementowe dla klientów biznesowych. Współpracujemy z tymi, którzy chcą aktywnie budować osobistą markę na rynku oraz skutecznie zarządzać swoją karierą. Zespół doradców i konsultantów posiada wieloletnie doświadczenie w branży HR – są to dyrektorzy personalni, konsultanci, trenerzy, rekruterzy oraz coachowie.  Jesteśmy częścią Grupy Pracuj Solutions, nasza siedziba mieści się w Gdańsku, a oddziały są rozmieszczone w największych miastach całego kraju. Współpracujemy z ponad stoma Agencjami Doradztwa Personalnego, dzięki czemu na bieżąco śledzimy rynek pracy. Od ponad sześciu lat z naszych usług skorzystało 13 tysięcy Klientów.

jest pierwszym polskim portalem kariery dla managerów od średniego do najwyższego szczebla. Dzięki strategicznej współpracy ze znaczącymi graczami polskiego rynku internetowego oraz merytorycznemu partnerstwu z renomowanymi firmami executive search, szkoleniowymi, coachingowymi i prawniczymi KarieraManagera.pl jest jedynym w swoim rodzaju miejscem w polskim Internecie oferującym wszechstronne wsparcie w rozwoju kariery.

Ciągły, dynamiczny rozwój oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, pozwoliło nam na gruntowane poznanie specyfiki tej branży, stopniowe poszerzanie zakresu usług i świadczenie ich na najwyższym poziomie. Nasze usługi kierowane są do potencjalnych Pracodawców, którzy za naszym pośrednictwem zatrudniają w swoich strukturach najlepszych pracowników oraz do wszystkich osób, które poszukują pracy lub z różnych względów chciałyby związaćsię z nowym pracodawcą. Zespół Konsultantów JOBS.PL SA tworzą zdolni, kreatywni i przedsiębiorczy młodzi ludzie, których wyróżnia profesjonalizm w działaniu, szybkość i efektywność oraz indywidualne podejście do Klienta. Korzystając z naszego serwisu na taką obsługę możesz liczyć.

to prestiżowe czasopismo, przeznaczone dla kadry kierowniczej firm, organizacji oraz instytucji. Zostało stworzone z myślą o kształtowaniu świadomości i pogłębiania wiedzy w zakresie: szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu, problemu nadużyć, zarządzania kryzysowego, optymalizacji ryzyka oraz zarządzania informacją. Przy każdym wydaniu Business Security Magazine pracuje wyjątkowe grono ekspertów, dysponujących rozległą wiedzą i umiejętnościami, dzięki temu tworzymy profesjonalne i wysokiej jakości czasopismo, które jest dedykowane dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.  http://bsmagazine.pl/.

Udział w Forum jest płatny.Lista uczestników została zamknięta w dniu 05.10.2012. Wstęp na 2. Forum Employer Branding tylko z zaproszeniami.

Szczegółowych informacji udziela: Kalitero PR. Zapraszamy do kontaktu – feb@forumemployerbranding.pl lub telefonicznie: +501.597.504.

 Organizator 2. Forum Employer Branding – część szkoleniowa firmy Kalitero, oferująca od 2000 roku kursy, szkolenia oraz doradztwo biznesowe w zakresie szeroko rozumianej komunikacji biznesowej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. http://kalitero.com.pl


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s