Zachować zdrowy rozsądek

Posted on

Nie wyobrażam sobie innej pracy” mówi Dominika Lipka, Kierownik Działu Personalnego w o2 Sp z o.o. w rozmowie z Julitą Dąbrowską

JD: Firmę o2 założyło trzech kolegów ze studiów?

DL: Tak, to prawda, w 1999 roku trzech studentów SGH – Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota wpadło na pomysł wspólnego biznesu.  Powstała firma o2.pl oferująca konta pocztowe. Dziś firma ma w swoim portfolio kilkadziesiąt serwisów, w tym kilka z silną pozycją rynkową. Założyciele do dzisiaj wspólnie prowadzą spółkę i jest to,  w pewnym sensie, fenomen na polskim rynku internetowym.  Pełnią odpowiednio następujące funkcje: Jacek Świderski – dyrektor finansowy (CFO) i operacyjny (COO), Michał Brański – podlegają mu serwisy newsowe, społecznościowe i e-commerce, jest również aktywnym twórcą serwisów; Krzysztof Sierota – od początku istnienia spółki kierował działem IT, obecnie CIO.

JD: Ile osób zatrudnia firma?

DL: Główna siedziba spółki mieści się w Warszawie, funkcjonuje również pięć regionalnych oddziałów Sprzedaży Bezpośredniej oraz regionalne biuro programistyczne. Na stałe ze Spółką współpracuje ponad 150 osób.

JD: Kim są pracownicy firmy?

DL: To osoby młode, 58 proc. naszych współpracowników to osoby w przedziale wiekowym 26-30 lat, 20 proc. to osoby w wieku 31-35 lat. Z racji profilu firmy przeważają mężczyźni (60:40). Pracują z nami osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy jak również doświadczeni menedżerowie. Mamy się czym pochwalić,  ponad 40 proc. pracowników to osoby współpracujące  z nami powyżej 3 lat.

JD: Czego oczekują pracownicy od pracodawcy takiego jak o2?

DL: W pierwszej kolejności wymieniłabym rozwój. o2 to spółka, która daje początkującym osobom duże możliwości do pogłębiania, zdobywania oraz dzielenia się wiedzą. Myślę, że śmiało może to potwierdzić nasz cały zespół IT, który wielokrotnie podkreśla, że pole do działań programistycznych jest ogromne.  Natomiast wykwalifikowanym menedżerom daje swobodę  do działań i obdarza zaufaniem. A jak wiadomo to bardzo istotne w ich pracy.

JD: Na co jeszcze zwracają uwagę pracownicy?

DL: Bardzo ważna dla naszych pracowników jest atmosfera pracy – koleżeństwo, wsparcie w codziennych działaniach, wsparcie udzielane przez siebie nawzajem jaki i przez Zarząd. Stąd polityka „otwartych drzwi”, każdy może z każdym porozmawiać, spotkać się, wyjaśnić wątpliwości. Staramy się nie tworzyć barier między działami, nie zapominając przy tym o obowiązującej polityce bezpieczeństwa.  Istotną kwestią jest prawidłowa komunikacja – oparta na szczerości i jasnej informacji zwrotnej. Nieustannie pracujemy nad jej jakością. Dodatkowo pracownicy oczekują przestrzeni do samodzielnych działań, możliwości zgłaszania autorskich inicjatyw i staramy się im to zapewnić. Każdy może zgłosić się do Działu Personalnego, przełożonego lub bezpośrednio do Zarządu z pomysłem.

JD: Czy badana jest satysfakcja pracowników, w jaki sposób, jakie są wyniki badań?

DL: Tak, od 3 lat cyklicznie przeprowadzamy ankietę pracowniczą, która bada 2 podstawowe obszary funkcjonowania firmy: politykę personalną, aspekty wizerunkowe – PR-owo-marketingowe.  Zależy o  co Pani pyta? Bo jak wiadomo na satysfakcję składa się wiele elementów. Dwóch na trzech pracowników odpowiedziało, że wykonuje swoją pracę chętnie i z przyjemnością, zaznaczając na skali najwyższą ocenę = najlepszą.  W pierwszej „trójce” (spośród 11) kategorii które wpływają  na satysfakcję z pracy znalazły się odpowiednio: atmosfera pracy;  relacje z kolegami  oraz wysokie wyniki pracy (dobra efektywność).  I niewątpliwie te 3 elementy są silnie ze sobą powiązane, o czym przekonujemy się obserwując na co dzień pracę ludzi.  Dodatkowo blisko 70 proc. badanych potwierdza, że dobrze lub bardzo dobrze zna oczekiwania przełożonych wobec ich pracy i postawy zawodowej, a 60 proc. uważa że, jest umiejętnie motywowanych do pracy.

JD: Może jakieś przykłady z życia?

DL: Nie mamy recepty na dobrą atmosferę. Ale jak wiadomo atmosferę tworzą ludzie. Tworzą miejsce pracy, do którego codziennie przychodzi się z przyjemnością. Mamy na to namacalne dowody bo sami pracownicy aż w 40 proc. przyznali, że przewagą konkurencyjną o2 są właśnie ludzie i był to najwyższy wynik procentowy spośród wymienionych kategorii.  Dobra atmosfera opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu, ale również na jasno wyznaczonych celach, zasadach ich rozliczania, zrozumieniu oczekiwań o2 jako pracodawcy i zrozumieniu potrzeb ludzi. Oczywiście to ciągła i czasem trudna praca z obydwu stron.

Dobra atmosfera przyczynia się do lepszej i bardziej wydajnej pracy. Na pewno fajna atmosfera powoduje, że ludzie o wiele bardziej angażują się w swoje obowiązki, czasem nawet poza godzinami pracy.  I nie robią tego, bo muszą, tylko dlatego, że chcą. Obserwuję to na co dzień. Oczywiście na dobrą atmosferę wpływają też formalne i nieformalne spotkania pracowników, sprzyjające lepszemu poznaniu się i zacieśnianiu więzi. Istotny jest też brak formalności w kontaktach, wszyscy jesteśmy „po imieniu”.

Co ważne, szybko reagujemy na sytuacje konfliktowe. Doszliśmy już do etapu, gdzie współpracownicy sami potrafią zgłosić się z problemem, a to dobry znak, a tam gdzie trzeba zainterweniować, staramy się wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami znaleźć satysfakcjonujące  rozwiązanie.

JD: Czy są jakieś formalne kodeksy postępowania, kodeksy etyczne?

DL: Spisane nie (śmiech).  Ale kierujemy się uczciwością w relacjach, wewnątrz i zewnątrz firmowych, wzajemnym szacunkiem, każdego traktujemy indywidualnie, oczekujemy od siebie dużo, dużo dajemy w zamian, i to co najważniejsze, staramy się we wszystkich działaniach zachować zdrowy rozsądek. Warto w tym miejscu zatrzymać się przy wartościach istotnych dla firmy: niezależności, szczerości, zaufaniu, wiarygodności i dotrzymywaniu słowa. Dodam, że istotna jest dla nas wolność wypowiedzi oraz opinii. Zarówno w aspekcie polityki personalnej, jak i również w ujęciu biznesowym.

JD: Czy firma daje szanse pracownikom na dzielenie się swoimi pomysłami?

DL: Tak. Jak wspomniałam wcześniej każdy może zgłosić się z pomysłem. Inicjatywy ze strony współpracowników są bardzo różne – począwszy od zakupu nowego ekspresu do kawy, zapewnieniu ogólnodostępnego mleka do kawy, zagospodarowania przestrzeni na stołówkę, a skończywszy na propozycjach rozwiązań np. z obszaru research and development gdzie odpowiedni dział opracowuje nowe rozwiązania technologiczne, śledzi trendy, testuje rozwiązania, a następnie wprowadza je w życie. Wewnętrznie jest zgłaszanych sporo inicjatyw usprawniających pracę – jak np. „godziny ciszy” w dziale programistycznym, czy inicjatywy usprawniające funkcjonujące procedury czy modele rozliczania.

JD: Czy jest przeprowadzana ocena roczna pracownika, czy jest ona zgodna z zarządzaniem celami czy też kompetencjami, lub stosujecie inne rozwiązanie?

DL: Staramy się na bieżąco oceniać pracę ludzi i dawać im informację zwrotną. Aktualnie nie mamy stałego SOOP, ale jej wdrożenie planowane jest na 2013 r. Będzie to najprawdopodobniej model oparty na kompetencjach, model 360 stopni.

JD: Z jakich narzędzi komunikacji wewnętrznej korzystacie najczęściej? Czy z intranetu?

DL: Mamy dwa główne narzędzia usprawniające proces komunikacji. Pierwsze z nich służy porządkowaniu naszej pracy – przydzielaniu zadań, wyznaczaniu terminów ich realizacji, priorytetów, weryfikacji terminowości realizacji. Drugie, to nasze autorskie narzędzie – odpowiednik intranetu, które pozwala nam na przekazywanie współpracownikom różnego rodzaju informacji np. pojawienie się nowych osób w firmie,  bilety do kina, prowadzone projekty rekrutacyjne,  informacji z zakresu ciekawych działań PR-owych. To narzędzie pomaga nam również uporządkować niektóre tematy z zakresu tzw. twardego HR-u. Oczywiście podstawowym narzędziem w codziennej pracy jest tradycyjny e-mail i komunikator.

JD: Dziękuję za rozmowę.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s