3. FEB Informacje

3_forum_employerO idei

Forum Employer Branding to właściwe miejsce dla tych, których interesuje tematyka strategicznego budowania wizerunku pracodawcy. Wiele firm już podejmuje długofalowe działania komunikacyjne w tym zakresie i stale rośnie grono tych, którzy rozważają wprowadzenie systematycznych działań employer branding. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych co roku jesienią organizujemy Forum Employer Branding, spotkanie w trakcie którego zaproszeni goście oraz prelegenci dzielą się swoją wiedzą ekspercką, prezentują przykłady dobrych praktyk, debatują i wymieniają się opiniami i doświadczeniami.

Idea Forum wpisuje się w myśl zarządzania wiedzą, w trend stałego podnoszenia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, niesie możliwość poznania ekspertów i sympatyków, którzy na co dzień inicjują, nadzorują i przeprowadzają różnorodne kampanie, działania i projekty mające na celu budowanie wizerunku odpowiedzialnego i pożądanego pracodawcy.  W trakcie Forum wspólnie zastanawiamy się jak lepiej zarządzać pracownikami, jak prowadzić prawdziwie efektywną i otwartą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną opartą na dialogu. Podpowiadamy jakie rozwiązania zastosowały wiodące firmy i organizacje i jakie osiągnęły rezultaty.

Forum Employer Branding to przede wszystkim spotkanie praktyków tj. dyrektorów, menedżerów działów HR oraz PR/CSR firm działających w różnych sektorach gospodarki, firm różnej wielkości. Stawiamy sobie za cel przybliżenie tematu świadomego budowania reputacji organizacji jako pracodawcy. Czas trudności w pozyskiwaniu talentów jest bliższy niż może się to teraz wydawać zarządzającym. Globalizacja i większa mobilność na rynku pracy oraz starzejące się społeczeństwo największych gospodarek świata, sprawia, że o przewadze rynkowej firm stanowią już dziś sukcesy związane z pozyskaniem, utrzymaniem i zaangażowaniem najlepszych dostępnych na rynku pracowników.

O 3. Forum Employer Branding

Odbędzie się 24 października 2013 roku w Warszawie. Będziemy dyskutować na temat odpowiedzialności – zarówno pracodawcy jak i pracownika w kontekście działań employer brandingowych.

Tematy, które poruszymy w trakcie Forum: Kto powinien   uczestniczyć w Forum:
 •  Ochrona dóbr osobistych stron (pracodawców, pracowników), w
 • Dobre polskie przykłady w zakresie przygotowania i realizacji długofalowych programów angażujących pracowników opartych na idei wolontariatu.
 • Sprawdzone sposoby współpracy biznesu i nauki w kwestii kształcenia przyszłych pracowników.
 • Waga i znaczenie wartości w firmie.’
 • Odpowiedzialność jako wartość wśród pracowników – wyniki badań etnograficznych.
 • Jakie firmy w Polsce oraz dlaczego wdrażają Kartę Różnorodności.
 • Dyrektorzy HR
 • Dyrektorzy działów PR
 • Osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną i działania CSR-owe,
 • Koordynatorzy wolontariatu pracowniczego
 • Pracownicy, którzy opracowują i realizują programy dotyczące zarządzania wizerunkiem pracodawcy
 • Konsultanci, którzy biorą udział w tworzeniu programów employer brandingowych

Program Forum będzie on obejmował 7 wystąpień przygotowanych przez zaproszonych prelegentów reprezentujących rożne firmy i organizacje biznesowe. Podsumowaniem będzie debata z udziałem wszystkich prelegentów i uczestników moderowana przez doświadczonego dziennikarza. Spotkanie rozpocznie się ok. 09.00 rano zaproszeniem na poranną kawę. Dyskusje rozpoczniemy o 09.30 rano a spotkanie potrwa do ok. 17.00.

Program Forum – 24.10.2013.

Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa ul. Jagiellońska 59

09.00 – 09.30    rejestracja i poranna kawa

09.30 – 09.35    powitanie

Blok 1. Odpowiedzialność – słowo klucz   

09.35 – 10.00    Odpowiedzialność jako jedna z wartości firmy i jej rola w budowaniu wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy – Julita Dąbrowska, Kalitero

10.00 – 10.30    Odpowiedzialność jako wartość oczami pracowników – wyniki badań etnograficznych – Marcin Łączyński, MTResearch

10.30 – 11.10   Ochrona dóbr osobistych pracodawcy i pracownika – Agnieszka Janowska, kancelaria TGC  Corporate Lawyers

Blok 2. Polska praktyka

11.10 – 11.50    Działania wewnętrzne adresowane do pracowników mające na celu promowanie wartości firmy – Maja Chabińska-Rossakowska, DHL

11.50 – 12.30    Firma przyjazna Mamie – Mama przyjazna Firmie – Tina Sobocińska, Schneider Electric

12.30 – 13.10    Odpowiedzialność względem studentów, absolwentów i pracodawców – Nikolay Kirov,  Akademia Leona Koźmińskiego

13.10 – 14.00    lunch

14.00 – 14.40    Współpraca firmy Sabre z wybranymi szkołami wyższymi – edukacja przyszłych pokoleń pracowników – Grzegorz Kwaśnik, Sabre Holding

14.40 -15.10      Wolontariat pracowniczy w firmie Levi Strauss Polska – prezentacja programu – Monika Krzewińska, Levi Strauss Polska

15.10 – 15.50    Karta Różnorodności w firmie – wyzwania i szanse – Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

15.50 – 17.00    debata panelowa z udziałem wszystkich prelegentów i uczestników: Odpowiedzialność pracownika i odpowiedzialność pracodawcy. Goście specjalni: Mirella Panek-Owsiańska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Paweł Wiszniewski z Fundacji Instytut Studiów Wschodnich – Forum Ekonomiczne w Krynicy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prelegenci:

Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pracuje w FOB od 2010 roku, obecnie odpowiada za Program Partnerstwa. Wcześniej zajmowała się koordynacją projektów, m.in.  Karty Różnorodności w Polsce, w tym odpowiadała za inaugurację projektu w Polsce. Uczestniczy w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności przy Komisji Europejskiej. Wcześniej przez dwa lata koordynowała program edukacyjny Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz konferencję Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Jest absolwentką ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB oraz socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Oba kierunku obroniła z wyróżnieniem, na ekonomii temat jej pracy magisterskiej związany był z rolą CSR we współczesnej gospodarce, na socjologii zaś brzmiał: „Społeczeństwo aktywizowane przez firmy? Corporate Social Responsibility a Civil Society”. W latach 2008-2011 była stypendystką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Obecnie uczestniczy w kursie Menedżerowie NGO. Odpowiedzialnym biznesem zajmuje się od 2007 roku, kiedy zaczęła współpracę z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu. Magda posiada doświadczenie w pracy w mediach lokalnych (zarówno w prasie, jak i radiu) oraz jako prowadząca szkolenia, głównie dotyczące społecznej odpowiedzialności. Jest autorką licznych artykułów naukowych na temat CSR i zarządzania różnorodnością oraz uczestniczką szkoleń i warsztatów na ten temat.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor ds. personalnych i członek zarządu DHL Express (Poland)

Od ponad 15 lat związana z HR. Doświadczenie zawodowe w tym obszarze zdobywała w m.in. Kissinger (1997 – 1999) i Tesco Polska (1999-2007). Jako dyrektor personalny ds. operacyjnych odpowiadała m.in. za integrację sieci HIT i Tesco pod względem HR a także wprowadzenie programu Leadership Development. Od stycznia 2008 roku pełni funkcję dyrektora ds. personalnych i członka zarządu DHL Express (Poland). Do jej zadań należy kształtowanie i realizowanie całościowej polityki personalnej w Polsce. Za działania w tym obszarze firma była wielokrotnie nagradzana, m.in. w tytułem Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi i tytułem Great Place to Work w roku 2012. Jest coachem ICC , absolwentką studiów EMBA.  Współpracuje ze szkołami wyższymi w charakterze wykładowcy – gościa m.in. z Akademią im. Leona Koźmińskiego . Prywatnie mama Jaśka i wielbicielka renesansowej Florencji.

DHL Express (Poland) świadczy kompleksowe usługi w zakresie międzynarodowych (drogowych i lotniczych) oraz krajowych przesyłek ekspresowych. Jest liderem polskiego rynku ekspresowych przesyłek. Sieć obejmująca ponad 220 krajów i terytoriów oraz ponad 500 lotnisk na całym świecie zapewnia usługi kurierskie i ekspresowe firmom i klientom prywatnym. Firma DHL Express jest zdobywcą wielu nagród prestiżowych. Czterokrotnie została wyróżniona w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od wielu lat aktywnie wspiera nowatorskie programy edukacyjne współpracując z uczelniami i studentami. W 2011 roku DHL Express znalazł się na liście najchętniej wybieranych przez studentów pracodawców w Polsce i jest laureatem IV edycji Listy Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce w 2012 roku, organizowanej przez Instytut Greate Place To Work. www.dhl.com.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Julita Dąbrowska, Kalitero Strategy&Employer Branding

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie SGH) w Warszawie, studiów podyplomowych „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i studentka studiów podyplomowych „Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. To konsultant i strateg komunikacji biznesowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu, Public Relations, komunikacji wewnętrznej oraz employer brandingu. Opracowywała i wdrażała strategie i plany komunikacji na rzecz wielu firm i marek handlowych m.in. z sektora dóbr szybko zbywalnych, finansów, farmacji. Współpracowała również z wybranymi organizacjami pozarządowymi. Doradzała jako ekspert Public Relations / rzecznik prasowy jednej z instytucji administracji państwowej. Od 2001 roku prowadzi również szkolenia i kursy. Od 2011 roku organizuje coroczne Forum Employer Branding. Jest autorką artykułów i publikacji branżowych. Prowadzi 3 blogi tematyczne, na których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. http://kalitero.com.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Agnieszka Janowska, Dyrektor Działu Prawa Prac, Kancelaria TGC Corporate Lawyers

Agnieszka Janowska pracuje w TGC od 1998 roku i jest Dyrektorem Działu Prawa Pracy. Ma ponad 14-letnie doświadczenie w zawodzie prawnika. Wcześniej pracowała jako prawnik w Daewoo FSO Motor Poland. W pracy posługuje się językiem polskim i angielskim.  Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje zarówno dla polskich, jak i zagranicznych pracodawców i pracowników. Jest specjalistką w zakresie przepisów prawa pracy oraz rozwiązywania skomplikowanych kwestii dotyczących zatrudnienia. Jest autorką różnorodnych wewnętrznych publikacji i seminariów, a ponadto napisała artykuł dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego, który w 1999 roku opublikowało wydawnictwo C. H. Beck. Jako Radca Prawny Agnieszka Janowska zajmuje się doradztwem w kwestiach związanych z prawem pracy oraz zatrudnieniem obejmującym: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia i umowy rozwiązujące, zgodność z Kodeksem Pracy w zakresie przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia, płac oraz funduszu świadczeń socjalnych, związki zawodowe, urlopy, wynagrodzenie i warunki pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenie społeczne, spory przed sądami pracy wraz z negocjacjami i reprezentacją w sądzie, arbitraż i mediację, usługi imigracyjne, wizy.

TGC Corporate Lawyers to grupa spółek obejmująca: TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k., TGC Tax Advisers sp. z o.o., TGC Nominees sp. z o.o., TGC Corporate Services sp. z o.o., TGC Corporate Lawyers s.r.o., udzielająca klientom wszechstronnej i kompleksowej pomocy prawnej. Klientami TGC są m.in. spółki będące liderami rynku w różnych sektorach gospodarki. Prawnicy TGC doskonale orientują się zarówno w lokalnych realiach gospodarczych jak i w międzynarodowym środowisku biznesowym i współpracują z klientami w celu osiągnięcia najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych i finansowych. TGC oferuje doradztwo prawne w zakresie prawa spółek, łączenia i przejęć przedsiębiorstw (M&A), postępowań sądowych i administracyjnych, obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego, bankowości i finansów, prawa pracy, własności intelektualnej, prawa podatkowego i w wielu innych dziedzinach. Dzięki biurom zlokalizowanym w Europie Środkowej TGC jest dla swoich klientów źródłem fachowej wiedzy na temat rynków w Polsce, Czechach i na Słowacji i pomaga im w działalności gospodarczej w tych krajach. http://www.tgc.eu

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Monika Krzewińska, HR Specialist Eastern Europe w Levi Strauss Poland Sp. z .o.o.

Od 2010 roku  pracuje w firmie Levi Strauss Poland Sp. z o.o w dziale personalnym zajmując się całościowo procesami HR na rynkach Europy Wschodniej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestniczka wymiany na Uniwersytecie w Glasgow.

Marka Levi’s® to synonim dżinsów, ikona, która dzięki ponad 150-letniej historii nowoczesnego podejścia do mody cieszy się zainteresowaniem i lojalnością pokoleń w przeszło 110 krajach na całym świecie! Od roku 1853, w którym firma została założona przez Levi Straussa, stawiamy na oryginalność i odwagę – to one zawsze decydowały o historii naszych sukcesów. Firmę tworzy zespół ludzi pełnych pasji do dżinsu i marki, dla której pracują. Zaangażowanie, innowacyjne myślenie przy codziennych wyzwaniach i energia, to siła organizacji Levi Strauss & Co.  Levi Strauss Poland Sp. z o.o., jest dywizją Levi Strauss & Co. działającą z powodzeniem na polskim rynku od 1991 r. Każdego dnia nasi pracownicy zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, gdyż jako część legendarnej organizacji zachęcamy ich do korzystania z wyjątkowych talentów i kształtowania przyszłości branży odzieżowej.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nikolay Kirov, Akademia Leona Koźmińskiego

Dyrektor ds. Inicjatyw Strategicznych i Programów Edukacyjnych, Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów (Center of Excellence) Akademii Leona Koźmińskiego, który odpowiada za realizację studiów podyplomowych, studiów MBA, korporacyjnych programów rozwojowych, szkoleń, pozyskiwania finansowania  oraz kariery studentów i absolwentów. Od 1996 roku prowadzi wykłady, szkolenia i doradztwo z Negocjacji i  Negocjacji strategicznych i międzynarodowych, Rozwiązywania konfliktów, e-Biznesu i Strategii i modeli e-biznesowych. Specjalizuje się w projektowaniu programów rozwojowych dla firm i instytucji. Na studiach MBA HR wykłada negocjacje a na studiach HR Business Partner – negocjacje wewnątrzorganizacyjnych.  Opiekun projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 100 projektów doradczych dla administracji samorządowej.  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania badawcze – negocjacje i budowanie relacji z dostawcami strategicznymi. W latach 2005-2008 Koordynator regionalny największego projektu edukacyjnego w Europie -„Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”. Od 2005 roku Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Management and Business Administration. Central Europe. http://www.kozminski.edu.pl 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Grzegorz Kwaśnik, Recruitment Supervisor w Sabre Polska

Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 7 lat związany z branżą rekrutacji. Przez 5 lat pracował jako rekruter w AG Test HR, od 2 lat w Sabre Polska. Kierowany przez niego zespół zatrudnił w ubiegłym roku ponad 360 osób, głównie na stanowiska związane z rozwojem oprogramowania.

Sabre Holdings, z centralą w Dallas, zatrudnia ponad 10 000 ludzi w 60 krajach. Misją firmy jest rozwijanie technologii, która sprawia, że podróżowanie jest łatwiejsze. Sabre Holdings tworzy i sprzedaje innowacyjne rozwiązania, a także zapewnia wsparcie technologiczne dla branży turystycznej oraz lotniczej. Krakowski oddział Sabre Holdings jest obecnie drugim co do wielkości centrum rozwoju oprogramowania i czwartym pod względem liczby zatrudnionych pracowników w Sabre na świecie (1300 osób). http://www.sabre.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Marcin Łączyński i Tomasz Gackowski, MTResearch

Zespół badawczy MTResearch to grupa badaczy, którzy od kilku lat wspólnie badają dyskurs medialny w Polsce. W badaniach stosujemy szereg nowoczesnych metod, dotąd trudno dostępnych na polskim rynku, które opierają się na metodologii analizy zawartości (ang. content analysis), analizy dyskursu (ang. discourse analysis), a także na własnym oprogramowaniu do zautomatyzowanej analizy treści stron internetowych. Realizujemy projekty z zakresu doradztwa komunikacyjnego i promocyjnego, wirtualnej etnografii, badania trendów i znaczeń w sieci, doradztwa medialnego (analizy rynku mediów, ekspertyzy), a także klasycznych badań rynkowych. http://www.mtresearch.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

zarządza zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Posiada doświadczenie współpracy z trzema sektorami, przez wiele lat zajmowała się polityką, koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, współpracowała m.in. z Hanną Suchocką i Barbarą Piwnik. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tina Sobocińska, HR Business Partner dla Funkcji Globalnych (Finance Shared Services, HR Shared Services, Global Marketing) w Polsce w Schneider Electric

Ponad 10 lat doświadczenia w HR management zdobyte w Schneider Electric, Sanofi Aventis, Altadis oraz doradztwie personalnym. Członek Zarządu Stowarzyszenia HR Generation Next, wcześniej Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mama Matyldy i Poli. Hobby: aktywny tryb życia. Zdobywczyni Killimandżaro w Afryce (5 895 m n.p.m.), uczestniczka biegów na 10 km.

Schneider Electric, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach świata zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych, a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Koncentrując się na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energii w roku 2012 grupa uzyskała 24 mld Euro przychodów ze sprzedaży. Ponad 140 000 pracowników Schneider Electric aktywnie angażuje się w to, aby pomagać zarówno jednostkom, jak i organizacjom „Korzystać w pełni ze swojej energii”. http://www.schneider-electric.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Paweł Wiszniewski – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój i Festiwalu Biegowego;

Konsultant, trener i wykładowca, ekspert z doświadczeniem zarządczym w sektorze prywatnym, publicznym i organizacjach międzynarodowych (ONZ, UNIC, UNESCO, UNDP, sektorze technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) a także w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (BIZ) i organizacjach pozarządowych. Przed rozwinięciem kariery urzędnika sektora publicznego 8 lat doświadczeń w nauczaniu, szkoleniu i coachingu. Realizował wiele projektów europejskich, ostatnio z dziedziny zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ratownictwa w ramach PO Kapitał Ludzki, a także w ramach Młodzież w działaniu, Europa dla Obywateli itp. Aktywnie działał na polu edukacyjnym i szkoleniowym przeciw „wykluczeniu społecznemu”, jako członek Rady Krajowego Forum Programu „Edukacja dla Wszystkich” (”Education for All”) UNESCO; przygotował i koordynował Międzynarodową  Konferencję Regionalną „Edukacja dla wszystkich” – program realizowany przez cztery agendy Narodów Zjednoczonych (UNDP, UNICEF, UNFPA i UNESCO) oraz Bank Światowy. Był koordynatorem ogólnopolskiego programu „POLSKIE TELECENTRUM: Wielofunkcyjne Zintegrowane Centrum Edukacyjno-Informacyjne” – elementu zmieniającego infrastrukturę środowiska lokalnego przy wykorzystaniu ICT; koordynator opracowania i wdrażania pierwszej, całościowej strategii rządu RP: „ePolska-Plan, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, negocjator dokumentu „eEurope+. Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Patroni 3. Forum Employer Branding:

logo-personel-i-zarzadzanieMiesięcznik branżowy, który ukazuje się od 1994 roku. Czytelnikami są właściciele firm, prezesi zarządów, dyrektorzy, menedżerowie i kierownicy personalni, wykładowcy uczelni i studenci, a także osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.  W piśmie poruszane są zagadnienia dotyczące: nowoczesnych metod zarządzania pracownikami, zatrudniania, wynagradzania, oceniania, rozwoju, zwalniania, szkoleń, komunikacji w firmie. Ponadto w piśmie publikowane są wywiady z zagranicznymi guru zarządzania, a także przedstawiane są najnowsze trendy związane z obszarem HRM, m.in. coaching, zarządzanie talentami, CSR, employer branding. Prezentuje dobre praktyki oraz studia przypadku z polskich i zagranicznych firm, inspirując do wprowadzania nowych i efektywnych rozwiązań HRM oraz tworzenia elastycznych struktur w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest wydawany na papierze ekologicznym.  http://personel.infor.pl/index.php?act=o_magazynie

 

ALKJest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została założona w 1993 roku.  Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych.  Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.  http://www.kozminski.edu.pl

 

pic_dzial_fobForum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Organizacja działa od roku 2000, podejmując liczne inicjatywy umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. http://odpowiedzialnybiznes.pl

 

Bez nazwy-1Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.   Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

 

logo WKP  Wolters Kluwer Polska jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów  z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i  samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. http://www.kadry.abc.com.pl

logo_goldenline to pasja, kontakty, wiedza i doświadczenie kilkuset tysięcy osób aktywnych zawodowo. Jesteśmy serwisem społecznościowym, który łączy profesjonalistów o bardzo różnych zainteresowaniach, stanowiskach oraz celach zawodowych. Członkowie społeczności spędzają w GoldenLine kilka godzin dziennie, ponieważ każdy znajduje w niej coś ważnego dla siebie: kontakty – dzięki GL można skutecznie zarządzać kontaktami i podtrzymywać cenne relacje, praca – innowacyjne rozwiązania pozwalają dotrzeć do najciekawszych ofert, a Pracodawcom szybko, łatwo i skutecznie pozyskiwać dobrych pracowników, zasoby wiedzy – ludzie dyskutują na forach, budując bazę doświadczeń i informacji. Za szczególną wartość GoldenLine uważamy fakt, że jego członkowie występują podpisani własnym imieniem oraz nazwiskiem i dbają o utrzymanie wysokiego poziomu swojej społeczności. http://www.goldenline.pl

logo pwl małeJest nie tylko narzędziem do zamieszczania i wyszukiwania ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, ale przede wszystkim ma ułatwiać kontakt pomiędzy pracodawcą a poszukującymi pracy w logistyce począwszy od stażu i praktyk, aktywizować środowisko TSL do dyskusji o obecnych problemach dotyczących zarządzania kadrami , dostarczać bieżącej informacji dotyczącej polityki personalnej, wydarzeń i rozwoju rynku pracy w logistyce, promować dobre pomysły i wspierać programy rozwoju kariery i miejsc pracy. http://pracujwlogistyce.pl

KM-logo-trans_300dpiJest pierwszym polskim portalem kariery dla managerów od średniego do najwyższego szczebla. Dzięki strategicznej współpracy ze znaczącymi graczami polskiego rynku internetowego oraz merytorycznemu partnerstwu z renomowanymi firmami executive search, szkoleniowymi, coachingowymi i prawniczymi KarieraManagera.pl jest jedynym w swoim rodzaju miejscem w polskim Internecie oferującym wszechstronne wsparcie w rozwoju kariery. http://www.karieramanagera.pl

logoJOBS_300DPICiągły, dynamiczny rozwój oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, pozwoliło nam na gruntowane poznanie specyfiki tej branży, stopniowe poszerzanie zakresu usług i świadczenie ich na najwyższym poziomie. Nasze usługi kierowane są do potencjalnych Pracodawców, którzy za naszym pośrednictwem zatrudniają w swoich strukturach najlepszych pracowników oraz do wszystkich osób, które poszukują pracy lub z różnych względów chciałyby związać się z nowym pracodawcą. Zespół Konsultantów JOBS.PL SA tworzą zdolni, kreatywni i przedsiębiorczy młodzi ludzie, których wyróżnia profesjonalizm w działaniu, szybkość i efektywność oraz indywidualne podejście do Klienta. Korzystając z naszego serwisu na taką obsługę możesz liczyć. http://www.jobs.pl

qbusiness7Biznesowy Serwis Informacyjny, internetowe źródło wiadomości gospodarczych z Polski został utworzony w czerwcu 2008 roku przez agencję informacyjną QBusiness Media. To nie tylko kanał przekazywania wiadomości, ale także wirtualne miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów w bieżącej działalności, nawiązać nowe kontakty biznesowe, zapoznać się z interesującymi ofertami firm, można także skorzystać z porad prawnych, bazy użytecznych kontaktów i ofert, kalendarium konferencji, seminariów i szkoleń. Nasz klub biznesu prowadzi aktywną działalność, organizujemy zarówno duże mixery biznesowe jak i mniejsze koktajlowe spotkania tematyczne. http://www.qbusiness.pl

markapracodawcy-logoPortal Markapracodawcy.pl to praktyczna wiedza Ekspertów Employer Brandingu. Portal skierowany jest do ludzi przedsiębiorczych, ceniących sobie wiedzę, rzetelność i doświadczenie w tworzeniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. Serwis propaguje budowę Marki Pracodawcy jako jednego z kierunków Zrównoważonego Rozwoju Biznesu. Markapracodawcy.pl poprzez szereg możliwości jakie zapewnia ekspercka część społecznościowa jest pomocnym narzędziem w codziennej pracy oraz polem wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków Employer Brandingu. Zobacz więcej na http://markapracodawcy.pl/

Praca.pl_logo czyli profesjonalna platforma poszukiwania pracowników i pracy. Od 2004 roku jesteśmy ogólnopolską, dynamicznie ewoluującą platformą o wysokim standardzie internetowych usług rekrutacyjnych dedykowanych wszystkim branżom. Tworzymy i rozwijamy efektywne, łatwe w obsłudze narzędzia, służące maksymalnie skutecznej komunikacji pracowników i pracodawców w zakresie pozyskiwania kapitału ludzkiego. http://www.praca.pl

W poprzednich edycjach Forum uczestniczyli przedstawiciele takich firm i organizacji jak: Adeptia, AIDA Consulting, Akademia Leona Koźmińskiego, Akzo Nobel, Architekci Kariery, Brand24.pl, Buzz Media, BZ WBK, Corning Cable, DAS, DB Schenker, ET Logistik, External Services, Goldenline.pl, GoodBrand, Grupa Żywiec, Hamilton, Jeronimo Martins Dystrybucja, Jobs.pl, MEC, Millward Brown, MOBICA, MJCC, Novartis, OTTO Polska, PSA Finance, Pracuj.pl, Pracujwlogistyce.pl, Raczkowski i Wspólnicy, Red Sky, SAS Institute, Signium, SKANSKA, StepStone.pl, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Urząd Dozoru Technicznego, ULMA, UTE, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Promocji i inni.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Udział w Forum jest płatny – dla przedstawicieli firm i organizacji komercyjnych (990 zł netto/osobę).
Dla studentów i absolwentów ALK – zniżka 20 proc. od ceny bazowej (790 zł netto/osobę).

Lista uczestników została zamknięta 18.10.2013.

Wstęp na 3. FEB – tylko za imiennymi zaproszeniami i potwierdzeniami udziału.

Organizator Forum: Kalitero PR – kontakt: Julita Dąbrowska tel. 501.597.504. lub e-mail: feb(at)forumemployerbranding.pl


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s