4. FEB Informacje

4_forum_employer

Odbędzie się 19 listopada 2014 roku w Warszawie. Będziemy dyskutować na temat
jak kultura organizacji wpływa na markę pracodawcy
oraz jak marka pracodawcy kształtuje kulturę organizacji.

Tematy, które poruszymy w trakcie Forum to m.in.: Kto powinien   uczestniczyć w Forum:
 • Jak budować kulturę zaangażowania w organizacji
 • Jak angażować przedstawicieli pokolenia X, Y, Z jednocześnie
 • Czy wartości w firmie są faktycznie kluczowym elementem kultury organizacji
 • Jak wdrażać kodeks etyczny w organizacji
 • Czy kultura organizacji jest elementem przewagi konkurencyjnej firmy w obszarze employer brandingu
 • Jak komunikować zmiany zachodzące w kulturze organizacyjnej interesariuszom
 • Prezesi firm, Dyrektorzy Generalni
 • Dyrektorzy HR
 • Dyrektorzy działów PR
 • Osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną i działania CSR-owe,
 • Pracownicy, którzy opracowują i realizują programy dotyczące zarządzania marką pracodawcy
 • Konsultanci, którzy biorą udział w tworzeniu programów employer brandingowych

Program Forum będzie on obejmował 7 wystąpień przygotowanych przez zaproszonych prelegentów reprezentujących rożne firmy i organizacje biznesowe. Podsumowaniem będzie debata z udziałem wszystkich prelegentów i uczestników prowadzona przez doświadczonego moderatora. Spotkanie rozpocznie się ok. 09.00 rano zaproszeniem na poranną kawę. Dyskusje rozpoczniemy o 10.00 rano a spotkanie potrwa do ok. 17.00.

Program Forum – 19.11.2014.

Miejsce: Warszawa – Centrum Zielna

09.00 – 10.00    rejestracja i poranna kawa

Blok: Prezentacje 

10.00 – 10.05  –  powitanie

10.05 – 10.40 – „Kultura organizacji – magiczny element marki pracodawcy” – Julita Dąbrowska, Kalitero

10.40 – 11.20 – „Strategie komunikowania modelu kultury korporacyjnej jako atutu pracodawcy – na przykładzie firm z listy top 500 według tygodnika Polityka” – Marcin Łączyński, MTResearch

11.20 – 12.00 – „Jak skutecznie wdrożyć kodeks etyczny  – case study Provident Polska” – Beata Bardoni, Kierownik Personalny, Provident Polska SA

12.00 – 12.15 – przerwa na kawę

12.15 – 12.55  –”Przełożenie kultury organizacji na wyniki finansowe firmy” – Tomasz Bławat, prezes firmy Carlsberg oraz Małgorzata Milczarek, Dyrektor HR w firmie Carlsberg

12.55 – 13.35 – „Budowanie kultury organizacyjnej w międzynarodowym przedsiębiorstwie w branży IT” – Norbert Biedrzycki, prezes firmy ABC Data

13.35 – 14.10 – lunch

14.10 – 14.50 –  „Dobre praktyki w zakresie równego traktowania pracowników w organizacji” – Agnieszka Janowska i Dorota Strzelec, Kancelaria TGC

14.50 – 15.20 – prezentacja – Magdalena Warzybok, AON

Debata 

15.30 – 17.00   – debata – moderator Małgorzata Zachorowska

uczestnicy debaty: Beata Bukowska, INWENTA; Mirosław Godlewski (były prezes firmy Netia); Urszula Borzym, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK; Monika Chajdacka, ABC Data, Zenon Małkowski, Małkowski-Martech SA oraz Artur Pielak, Velvet CARE.

ok. 17.15  zakończenie

 

baner 1

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prelegenci:


BeataBardoni2 (3)Beata Bardoni, Kierownik Personalny, Provident Polska SA

W Providencie pracuje od 2002 r. wcześniej związana była z branżą FMCG (firma Unilever Polska SA), studiowała w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki na kierunku Doradztwo Personalne. W Providencie jest odpowiedzialna za rozwój struktury HR Biznes Partnerów w celu zapewnienia  wsparcia dla dyrektorów w zakresie zarządzania pracownikami. Do jej zadań należy kształtowanie i zapewnienie realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Z pasją wdraża projekty mające na celu budowanie zaangażowania zarówno pracowników, jak i doradców klienta. Z sukcesem wdrożyła procesy z zakresu kształtowania relacji pracowniczych, jak również efektywnego zarządzania wynikami pracowników. Posiada bogate doświadczenie w obszarze budowania etycznego środowiska pracy.

 

zarzad_tomasz_blawat

Tomasz Bławat, Prezes Carlsberg

Prezes firmy Carlsberg od 01.09.2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych międzynarodowych organizacjach. Od 2008 roku pełnił funkcję CEO ING Insurance & Pensions. Wcześniej, w randze wiceprezesa zarządu, był odpowiedzialny za sprzedaż, dystrybucję i marketing w Kompanii Piwowarskiej, należącej do globalnego koncernu SAB Miller. Pracował także w Procter & Gamble sprawując różne role, w szczytowym momencie zarządzając P&G Baltics Operations.

zarzad_nbNorbert Biedrzycki, Prezes ABC Data 

Prezes Zarządu ABC Data S.A. od 1 listopada 2012 r. W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Sygnity S.A. W latach 2002 – 2010 pracował w McKinsey and Company Polska Sp. z o.o., gdzie w Business Technology Office realizował obsługę klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz high-tech na rynku europejskim. W latach 1994 – 2001 pracował w firmie Oracle Polska Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny m.in. za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie produktów aplikacyjnych na rynek. Ukończył Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom MBA Thames Valley University. Jest członkiem Young Presidents’ Organization (YPO).

IMG_9346 kwadratJulita Dąbrowska, Dyrektor Zarządzajacy Kalitero 

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie SGH) w Warszawie, studiów podyplomowych „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i „Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, aktualnie doktorantka w dziedzinie zarządzania. Konsultant i strateg komunikacji biznesowej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w marketingu, Public Relations, komunikacji wewnętrznej oraz employer brandingu. Opracowywała i wdrażała strategie i plany komunikacji na rzecz wielu firm i marek handlowych m.in. z sektora dóbr szybko zbywalnych, finansów, farmacji. Współpracowała pro bono również z wybranymi organizacjami pozarządowymi. Przez 2,5 roku doradzała jako ekspert Public Relations / rzecznik prasowy jednej z centralnych instytucji administracji państwowej. Od 2001 roku prowadzi również szkolenia i kursy. Od 2011 roku organizuje coroczne Forum Employer Branding. Jest autorką ponad 50 artykułów i publikacji branżowych. http://kalitero.com.pl/

 

Agnieszka-Janowska_radca-prawny_TGC-Corporate-Lawyers-251x300Agnieszka Janowska, Dyrektor Działu Prawa Prac, Kancelaria TGC Corporate Lawyers

Agnieszka Janowska pracuje w TGC od 1998 roku i jest Dyrektorem Działu Prawa Pracy. Ma ponad 14-letnie doświadczenie w zawodzie prawnika. Wcześniej pracowała jako prawnik w Daewoo FSO Motor Poland. W pracy posługuje się językiem polskim i angielskim.  Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje zarówno dla polskich, jak i zagranicznych pracodawców i pracowników. Jest specjalistką w zakresie przepisów prawa pracy oraz rozwiązywania skomplikowanych kwestii dotyczących zatrudnienia. Jest autorką różnorodnych wewnętrznych publikacji i seminariów, a ponadto napisała artykuł dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego, który w 1999 roku opublikowało wydawnictwo C. H. Beck. Jako Radca Prawny Agnieszka Janowska zajmuje się doradztwem w kwestiach związanych z prawem pracy oraz zatrudnieniem obejmującym: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia i umowy rozwiązujące, zgodność z Kodeksem Pracy w zakresie przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia, płac oraz funduszu świadczeń socjalnych, związki zawodowe, urlopy, wynagrodzenie i warunki pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenie społeczne, spory przed sądami pracy wraz z negocjacjami i reprezentacją w sądzie, arbitraż i mediację, usługi imigracyjne, wizy. TGC Corporate Lawyers to grupa spółek obejmująca: TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k., TGC Tax Advisers sp. z o.o., TGC Nominees sp. z o.o., TGC Corporate Services sp. z o.o., TGC Corporate Lawyers s.r.o., udzielająca klientom wszechstronnej i kompleksowej pomocy prawnej. Dzięki biurom zlokalizowanym w Europie Środkowej TGC jest dla swoich klientów źródłem fachowej wiedzy na temat rynków w Polsce, Czechach i na Słowacji i pomaga im w działalności gospodarczej w tych krajach. http://www.tgc.eu

 

Marcin-Łączyński11Marcin Łączyński, Wiceprezes MTResearch

Wiceprezes zarządu firmy badawczej TMresearch sp. z o. o.. Medioznawca i statystyk, trener biznesu i wykładowca akademicki. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa UW i Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz International Simulation And Gaming Association. Autor licznych publikacji z obszaru badania wizerunku (książka „Metody badania wizerunku w mediach”), komunikacji w nowych mediach, a także innowacyjnych narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych (książka „Gry szkoleniowe. Praktyczny przewodnik”). http://www.mtresearch.pl

 

 

Dorota Strzelec kwadrat

Dorota Strzelec, psycholog pracy i konsultant ds. zarządzania kadrami, Kancelaria TGC Corporate Lawyers

Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej. Na początku lat 90. stworzyła koncepcję zewnętrznego działu kadr (HR outsourcing), zapewniającego firmom średniej wielkości kompleksową obsługę w zakresie administracji i zarządzania kadrami oraz przez kilka lat kierowała nim. Zarządzała jedną z najstarszych agencji doradztwa personalnego w Warszawie, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania kadrami i dostosowania polityki zarządzania kadrami do wymogów polskiego prawa. W ostatnich latach była głównie zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu. Jest członkiem  multidyscyplinarnego zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy działającego w strukturze grupy firm doradczych, z którą na stałe współpracuje. Opracowywała dla klientów programy przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów, wielokrotnie była przewodniczącą lub członkiem zewnętrznej komisji prowadzącej u klientów postępowania wyjaśniające w przypadku złożenia skargi pracownika na dyskryminację lub mobbing. Prowadzi także szkolenia z zakresu prawa pracy, zarządzania kadrami, psychologii pracy oraz kompetencji miękkich. Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej i portalach internetowych.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uczestnicy debaty:

IMG_2934 kopia_2Małgorzata Zachorowska, prezes Zachorowska & Partners – moderator debaty

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działami Personalnymi na poziomie kraju i regionu, między innymi w takich firmach, jak: Levi Strauss Polska, PepsiCo Restaurants Europa Środkowowschodnia, Tesco Europa Środkowowschodnia, Shell Europa, AC Nielsen Europa, Kompania Piwowarska Polska. W ramach tych stanowisk zajmowała się tworzeniem i wdrażaniem strategii organizacyjnej, budowaniem efektywnych systemów wynagrodzeń, identyfikacją i rozwojem talentu organizacyjnego, kreowaniem kultury organizacyjnej i marki pracodawcy oraz budowaniem zaangażowania pracowników.  Od czerwca 2012 roku, Małgorzata Zachorowska jest członkiem Rady Ekspertów THINK TANK. Od czerwca 2011 roku prowadzi zajęcia na kierunkach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

1 Urszula BorzymUrszula Borzym, Kierownik Projektów THINKTANK 

Od kilku lat kieruje projektami w ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem ludźmi, przywództwem oraz obszarem polityk publicznych.. Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

 

BB

Beata Bukowska, Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI

Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.

Monika ChajdackaMonika Chajdacka, Dyrektor HR w ABC Data SA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w HR i rozwoju sprzedaży w firmach liczących ponad 1000 pracowników. HR Business Partner dla senior managementu w międzynarodowym i dynamicznie rozwijającym się środowisku. Fan kreatywnego Employer Branding. W latach 2003-2011 pracowała w Kompanii Piwowarskiej, gdzie zajmowała się wdrażaniem nowoczesnych metodologii i procesów HR zarówno w obszarze sprzedaży jak i produkcji. Ma doświadczenie we współpracy ze Związkami Zawodowymi, w przeprowadzaniu procesów zwolnień grupowych i budowania zaangażowania. Od 2012 roku w branży IT.

 

Miroslaw GodlewskiMirosław Godlewski, 

Ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując dyplom magistra inżyniera w zarządzaniu przemysłem. Ukończył też studia MBA w Ashridge Management College, Wielka Brytania oraz Advanced Management Program na Harvard Business School. Prezes zarządu Netia w latach 2007-2014, Wcześniej pracował jako prezes Opoczna (przez rok), spółki Dec (2003-2006), będącej dużym właścicielem cystern kolejowych, a także jako dyrektor generalny w Pepsi-Cola General Bottlers Poland. Członek Rad Nadzorczych Netia S.A. i ABC Data S.A. Jest też członkiem rady nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członkiem Young Presidents’ Organization (YPO).

 

Zenon MalkowskiZenon Małkowski, prezes firmy Małkowski & Martech SA

Prezes Zarządu Spółki Małkowski-Martech SA, działającej na rynku od 1990 roku. Założyciel firmy Unima, członek Komisji Komitetów Technicznych, biegły sądowy w dziedzinie Ochrony Pożarowej i czynny członek SITP.  Prezes  Zenon Małkowski jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, ekspert z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, wiedzy technicznej i budowlanej. Twórca wielu patentów i nowatorskich rozwiązań z branży ppoż.  Ponadto jest doradcą technicznym dla architektów i projektantów, pomagającym rozwiązywać skomplikowane problemy projektowe. Firma, którą zarządza obecnie, zatrudnia ponad 100 pracowników, którzy mają nie tylko być nastawieni na osiągnięcie celu, ale przede wszystkim na klienta i jego potrzeby. Zgodnie z dewizą „dzielimy się doświadczeniem” prezes Zenon Małkowski stara się stworzyć silny i zmotywowany zespół specjalistów, którzy staną się ekspertami w trudnej branży jaką są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe i stworzą firmę godną miana lidera.

Artur-Pielak-20141009-03Artur PielakPrezes Velvet CARE

Prezes firmy Velvet CARE od sierpnia 2013 roku, firmy która powstała w wyniku wykupu menedżerskiego,  współfinansowanego przez fundusz inwestycyjny Avallon MBO II, spółki zarządzanej dotąd przez amerykański koncern Kimberly-Clark. Spółka Velvet CARE jest właścicielem marki Velvet. Zanim doszło do zmiany właściciela, był Country Managerem firmy Kimberly Clark Polska i kraje Bałtyckie. Zarządzał też jako Prezes firmą Hero Polska i Węgry. Wcześniej pracował w wielu obszarach biznesu: marketing, sprzedaż, marketing handlowy,  na poziomie regionalnym CEE i lokalnym w firmach FMCG, takich jak, Nestle, Gillette , Novartis, International Paper, Unilever, Coca-Cola.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Patroni  i partnerzy 4. Forum Employer Branding:

logo-personel-i-zarzadzanie

 Miesięcznik branżowy, który ukazuje się od 1994 roku. Czytelnikami są właściciele firm, prezesi zarządów, dyrektorzy, menedżerowie i kierownicy personalni, wykładowcy uczelni i studenci, a także osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.  W piśmie poruszane są zagadnienia dotyczące: nowoczesnych metod zarządzania pracownikami, zatrudniania, wynagradzania, oceniania, rozwoju, zwalniania, szkoleń, komunikacji w firmie. Ponadto w piśmie publikowane są wywiady z zagranicznymi guru zarządzania, a także przedstawiane są najnowsze trendy związane z obszarem HRM, m.in. coaching, zarządzanie talentami, CSR, employer branding. Prezentuje dobre praktyki oraz studia przypadku z polskich i zagranicznych firm, inspirując do wprowadzania nowych i efektywnych rozwiązań HRM oraz tworzenia elastycznych struktur w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest wydawany na papierze ekologicznym.  http://personel.infor.pl/index.php?act=o_magazynie

Bez nazwy-1

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.   Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

WARSZAWA-96_5_miasto_n

Radio Plus Warszawa –  Przeboje Zawsze Młode – http://www.radioplus.pl
think-tankTHINKTANK działa od 2009 r. jako przedsiębiorstwo społeczne. Wydaje publikacje, tworzy multimedia, prowadzi badania, organizuje wydarzenia, zarządza własną bazą wiedzy. Wszystkie przedsięwzięcia realizuje w formule programów strategicznych i projektów partnerskich. Wydaje także kwartalnik THINKTANK poświęcony efektywnemu zarządzaniu, przywództwu i politykom publicznym. Prowadzi THINKTANK Society, społeczność liderów, menedżerów i ekspertów skupionych wokół THINKTANK i zainteresowanych swoim rozwojem. http://www.mttp.pl

markapracodawcy-logo

Portal Markapracodawcy.pl to praktyczna wiedza Ekspertów Employer Brandingu. Portal skierowany jest do ludzi przedsiębiorczych, ceniących sobie wiedzę, rzetelność i doświadczenie w tworzeniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. Serwis propaguje budowę Marki Pracodawcy jako jednego z kierunków Zrównoważonego Rozwoju Biznesu. Markapracodawcy.pl poprzez szereg możliwości jakie zapewnia ekspercka część społecznościowa jest pomocnym narzędziem w codziennej pracy oraz polem wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków Employer Brandingu. Zobacz więcej na http://www.markapracodawcy.pl

Praca.pl_logoplatforma poszukiwania pracowników i pracy. Od 2004 roku jesteśmy ogólnopolską, dynamicznie ewoluującą platformą o wysokim standardzie internetowych usług rekrutacyjnych dedykowanych wszystkim branżom. Tworzymy i rozwijamy efektywne, łatwe w obsłudze narzędzia, służące maksymalnie skutecznej komunikacji pracowników i pracodawców w zakresie pozyskiwania kapitału ludzkiego. www.praca.pl

 

inwenta_logo_vert_rgb_png

Inwenta jest firmą doradztwa personalnego, świadczącą zaawansowane usługi HR. Realizuje projekty z zakresu rekrutacji bezpośredniej na wyższe i średnie stanowiska menedżerskie oraz wysoce specjalistyczne stanowiska samodzielne. Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku zapoczątkowała projekty rekrutacyjne związane z pozyskiwaniem Interim Managerów i realizacją projektów czasowych. Jest liderem w zakresie rozwiązań interim management, posiada największą bazę Interim Managerów w Polsce. Specjalizuje się również w projektach diagnozy i rozwoju kompetencji. W oparciu o metody Assessment i Development Centre, Audyt Personalny, oceny pracownicze i Ocenę 360° diagnozuje potrzeby szkoleniowe i rozwojowe pracowników, identyfikuje luki kompetencyjne oraz ocenia efektywność i przydatność na stanowisku pracy. Na tej podstawie proponuje adekwatne metody dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu kompetencji w organizacji. więcej na http://www.inwenta.pl

 

logo_sim_oryginalStowarzyszenie Interim Managers (SIM) jest pierwszą na rynku polskim organizacją non-profit skupiającą Interim Managerów. Powstało z inicjatywy osób, które na co dzień wdrażają w życie idee interim managementu. Jego celem jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management. Stowarzyszenie pracuje na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania idei IM w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Chroni interesy samych Interim Managerów, w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego – grupowego i indywidualnego. Interim Managerowie – Członkowie SIM – chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych i menedżerskich. Partnerem SIM jest brytyjskie stowarzyszenie zrzeszające Interim Managerów – Institute of Interim Management (IIM) oraz firma doradztwa personalnego Inwenta, specjalizująca się w realizacji projektów interimowych. www.stowarzyszenieim.org

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sponsorzy Forum:

Jestesmy kiedy potrzeba bez claim_tlo

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie IPF obsługuje klientów w ośmiu krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii, na Litwie i w Bułgarii. W Polsce firma zatrudnia ponad 2300 pracowników oraz współpracuje z 9000 doradców klienta. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. Provident udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest, członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” . Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi: Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym. Jest także jednym z laureatów konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, a także dwukrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013 i 2014). Firma jest notowana w prestiżowych rankingach, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”, na której Provident zajął 239. miejsce pod względem przychodów. W 2014 roku firma zajęła również 6. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych firm społecznie wśród organizacji finansowych w rankingu Gazety Prawnej. http://www.provident.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Udział w Forum jest płatny  (399 zł netto + VAT/osobę).

Lista uczestników zostanie zamknięta 10.11.2014.

Wstęp na 4. FEB – tylko za imiennymi zaproszeniami i potwierdzeniami udziału.

baner 2

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Organizatorzy Forum:

loga Kalitero Kalitero to agencja komunikacji biznesowej założona w 2000 roku przez Julitę Dąbrowska. Pomaga firmom i organizacjom: przygotować strategię komunikacji biznesowej obejmującą działania adresowane do konsumentów, klientów, partnerów biznesowych, interesariuszy CSR-owych (np. organizacji pozarządowych), pracowników i współpracowników firm; ocenić działania komunikacyjne pod względem ich skuteczności, efektywności i trafności – zarówno działania marketingowe, jak i Public Relations, Employer Branding czy komunikacji wewnętrznej; przeszkolić wybranych pracowników firm i organizacji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem jako mentor w zakresie marketingu, Public Relations, Employer Brandingu, komunikacji wewnętrznej; przeprowadzić diagnozę kultury organizacyjnej firmy; definiować kierunki ich dalszego rozwoju i działania wykorzystując do tego celu modele biznesowe i sprawdzone strategie i techniki w zakresie innowacyjności i kreatywności. więcej na http://www.kalitero.com.pl

hhrr

Zachorowska & Partners to nowoczesna firma doradztwa personalnego działającą na polskim rynku od 2008 roku. Nasi konsultanci posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Oferujemy najwyższej jakości usługi, dostarczając Klientom innowacyjne rozwiązania z zakresu: efektywnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi; identyfikacji i rozwoju kluczowych talentów; motywujących systemów wynagrodzeń; skutecznej selekcji pracowników; wydajnych struktur organizacyjnych; kultury organizacyjnej i marki pracodawcy. więcej na http://www.hhrr.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt – korzystając z formularza
lub wysyłając e-mail na adres feb@forumemployerbranding.pl lub telefonicznie na numer: +48 501.597.504.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s