Idea Forum

Forum Employer Branding to właściwe miejsce dla tych, których interesuje tematyka strategicznego budowania marki pracodawcy. Wiele firm podejmuje długofalowe działania komunikacyjne w tym zakresie i stale rośnie grono tych, którzy rozważają wprowadzenie systematycznych działań employer brandingowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych co roku jesienią organizujemy Forum Employer Branding, jak dotąd pierwsze i jedyne cykliczne spotkanie, którego tematem jest budowanie marki pracodawcy. To przedsięwzięcie non-profit.  Coroczne Forum jest przedsięwzięciem, które gromadzi coraz większe rzesze zainteresowanych, gwarantując dyskusję na wysokim poziomie merytorycznym w kameralnym gronie. Żadne środki finansowe nie są przeznaczane działania reklamowe. Informacje na temat Forum są publikowane na stronie własnej Forum oraz na stronach współpracujących partnerów medialnych.

Program Forum to spotkanie, w trakcie którego zaproszeni prelegenci dzielą się swoją wiedzą ekspercką, prezentują przykłady dobrych praktyk, debatują i wymieniają się opiniami i doświadczeniami. Biorą w nim udział przedstawiciele pracodawców i zaproszone media oraz przedstawiciele świata nauki i instytutów badawczych.

Idea Forum wpisuje się w myśl zarządzania wiedzą, w trend stałego podnoszenia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, niesie możliwość poznania ekspertów i praktyków, którzy na co dzień inicjują, nadzorują i przeprowadzają różnorodne kampanie, działania i projekty mające na celu budowanie marki odpowiedzialnego i pożądanego pracodawcy.  W trakcie Forum wspólnie zastanawiamy się jak lepiej zarządzać pracownikami, jak prowadzić prawdziwie efektywną i otwartą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oparta na dialogu. Podpowiadamy jakie rozwiązania zastosowały wiodące firmy i organizacje i jakie osiągnęły rezultaty.

Forum Employer Branding to przede wszystkim spotkanie praktyków-pracodawców tj. dyrektorów, menedżerów działów HR oraz PR/CSR firm działających w różnych sektorach gospodarki, firm różnej wielkości.

Stawiamy sobie za cel inspirowanie do działania poprzez przybliżenie tematu świadomego budowania reputacji organizacji jako pracodawcy. Czas trudności w pozyskiwaniu talentów jest bliższy niż może się to teraz wydawać zarządzającym. Globalizacja i większa mobilność na rynku pracy oraz starzejące się społeczeństwo największych gospodarek świata, sprawia, że o przewadze rynkowej firm stanowią już dziś sukcesy związane z pozyskaniem, utrzymaniem i zaangażowaniem najlepszych dostępnych na rynku pracowników.